Klausurtermine

nix

Stufe EF.1 - 1. Quartal

Datum

Std.

Fächer (Kürzel, ggf. Dauer)

Di. 15.3.

15:00

Hebräisch (OHG)

Mi. 16.3.

1.-2.

M1 (Gs), M2 (Hz), M3 (An), M4 (Ha), M5 (Sk)

Do. 17.3.

5.-7.

E1 (Ed), E2 (Bos), E3 (Vr), E4 (Jüs), E5 (Hu), E6 (Fn)

Mo. 4.4.

5.-6.

D1 (Hv), D2 (Hm), D3 (Vh), D4 (Mür), D5 (Gn)

Di. 5.4.

1.-2.

CH1 (Sz), CH3 (Ax), I81 (Ae), GE4 (Spu)

Fr. 8.4.

5.-6.

GE2 (Hb), GEbil (Hb)

Mo. 11.4.

1.-2.

L1 (Mol), BI3 (Dk)

Di. 12.4.

5./-7.

I1 (Bos,1), I2 (Ae,1), F51 (Le,3)

Mi. 13.4.

3.-4.

PH1 (Hz), CH2 (Pl), GE3 (Gn)

Mi. 20.4.

5.-6.

GE1 (Hv), SW1 (Wr), KU1 (Br), PH2 (Hz), PL2 (Si)

Do. 21.4.

2.-4.

F1 (Wa), F2 (Sc)

 

Nachschreibtermin: Fr. 22.4., 7:40 Uhr, Raum folgt

« nach oben

Stufe EF.1 - 2. Quartal

Datum

Std.

Fächer (Kürzel, ggf. Dauer)

Mo. 25.4.

3.-4.

MU1 (Lf), MU2 (Dk), BI2 (Nu)

Di. 26.4.

3.-4.

SW4 (Bk), SW3 (Bk)

Fr. 29.4.

1.-2.

PL1 (Ko), ER1 (Hg), KR1 (Wa)

Mo. 9.5.

3.-4.

GEO1 (Bk), GEO2 (BK), GEO3 (BK)

Di. 10.5.

3.-4.

KU2 (Per)

Do. 12.5.

3.-4.

IF1 (Ba), BI4 (Dk), KU3 (Br), SW2 (Nb)

Mi. 18.5.

3.-4.

PH1 (Hz), CH2 (Pl), GE3 (Gn)

Fr. 20.5.

5.-6.

GE2 (Hb), GEbil (Hb)

Di. 24.5.

1.-2.

CH1 (Sz), CH3 (Ax), I81 (Ae), GE4 (Spu)

Mi. 25.5.

5.-6.

GE 1 (Hv), PH2 (Hz)

Di. 31.5.

5./-7.

I1 (Bos,1), I2 (Ae,1), F51 (Le,3)

Do. 2.6.

5.-7.

E1 (Ed), E2 (Bos), E3 (Vr), E4 (Jüs), E5 (Hu), E6 (Fn)

Fr. 3.6.

100 Min. ab 1.

Zentralklausur D: D1 (Hv), D2 (Hm), D3 (Vh), D4 Mür), D5 (Gn)

Mo. 6.6.

1.-2.

L1 (Mol)

Di. 7.6.

5.-6.

BI1 (Ed), Pl3 (Hi)

Fr. 10.6.

100 Min. ab 1.

Zentralklausur M: M1 (Gs), M2 (Hz), M3 (An), M4 (Ha), M5 (Sk)

Di. 14.6.

 

Hebräisch

Mi. 15.6.

100 Min. ab 1.

Nachschreibtermin Zentralklausur D

Do. 16.6.

2.-4.

F1 (Wa), F2 (Sc)

Mi. 22.6.

100 Min. ab 1.

Nachschreibtermin Zentralklausur M

 

Nachschreibtermin: Fr. 24.6., 7:40 Uhr, Raum folgt

« nach oben

Stufe Q1.1 – 1. Quartal

Datum

Block

Std.

Fächer (Kürzel, ggf. Dauer)

Mo. 7.3.

 

1.-2./3.

GEO1 (Bc,3), BI3 (Nu,2), D1 (Lm,3)

Di. 8.3.

 

5.-6./7.

D3 (Hm,3), SW2 (Fh, 2), KU1(Ba, 2)

Fr. 11.3.

 

1.-2.

IF1 (Ba)

Di. 15.3.

 

1.-2./3.

D2 (Lm,3) , PH1 (Pl, 2), BI2 (Bü, 2), M1 (Ha,2)

Mi. 16.3.

OHG

15:00

Hebräisch

Fr. 18.3.

 

3.-4./5.

I81 (Ae,2), L1 (Hf,3), CH1 (Sz,2), ER2 (Vo,2), KU2 (Ba, 2) PL2 (Ko,3)

Mo. 4.4.

 

5.-6.

M3 (Ha)

Mi. 6.4.

LK

1.-3./4.

BI1 (Ed,3), GE1 (La,4), CH1 (Sz,3), D1 (Mh,4), M2 (Ke, 3)

Do. 7.4.

 

3.-4./5.

F1 (Sc,3), SW1 (Wr,2)

Fr. 8.4.

 

1.-2./3.

Pl1 (Ko, 3), ER1 (Vo,2), KR1 (Wa,2), KR (Zm, 2)

Mi. 13.4.

LK

3.-5./6.

GEO1 (Eu,4),SW1 (Wr,3), M1 (Gs, 3), F1 (Hg,3), D2 (Hf, 4)

Do. 14.4.

 

5.-6./7.

GE1 (Hb,3), MU1 (Lf,3), BI1 (Nu,2), KU3 (Sh,2)

Fr. 15.4.

 

5.-6.

I1 (Bu), M2 (Fh)

Mo. 18.4.

 

5.-7.

GE2 (Wß), GEbil. (La)

Mi. 20.4.

LK E

1.-4.

E1 (Fi), E2 (Vg)

Do. 21.4.

 

2.-4.

E1 (Sh), E2 (Kg), E3 (Zm)

 

Nachschreibtermin: Fr. 22.4., 7:40 Uhr, Raum folgt

« nach oben

Stufe Q1.2 - 2. Quartal

Datum

Block

Std.

Fächer (Kürzel, ggf. Dauer)

Mo. 9.5.

 

1.-2./3.

GEO1 (Bc,3), BI3 (Nu,2), D1 (Lm,3)

Do. 12.5.

 

1.-2./3.

D3 (Hm,3), SW2 (Fh, 2), KU1(Ba, 2)

Fr. 20.5.

 

3.-4./5.

I81 (Ae,2), L1 (Hf,3), CH1 (Sz,2), ER2 (Vo,3), KU2 (Ba, 2) PL2 (Ko,3)

Mo. 23.5. 1.-2. BI1 (Nu,2)

Di. 24.5.

 

1.-2./3.

D2 (Lm,3) , PH1 (Pl, 2), BI2 (Bü, 2), M1 (Ha,2)

Mi. 25.5.

LK

1.-3./4.

BI1 (Ed,3), GE1 (La,4), CH1 (Sz,3), D1 (Mh,4), M2 (Ke, 3), E2 (Vg,4)

Mo. 30.5.

 

5.-6./7.

M3 (Ha, 2), Pl1 (Ko, 3), ER1(Vo,3), KR1 (Wa,3), KR (Zm, 3)

Do. 2.6.

 

3.-4./5.

F1 (Sc,3), SW1 (Wr,2)

Fr. 3.6.

 

1.-2./3.

IF1 (Ba,2), E1 (Sh,3)

Mi. 8.6.

LK

1.-3./4.

GEO1 (Eu,4), SW1 (Wr,3), M1 (Gs, 3), F1 (Hg,3), D2 (Hf, 4), E1 (Fi,4)

Do. 9.6.

 

5.-6./7.

GE1 (Hb,3), MU1 (Lf,3), KU3 (Sh,2)

Fr. 10.6.

 

1.-2./3.

5.-6.

M2 (Fh,2), E3 (Zm,3)

I1 (Bu,2)

Mo. 13.6.

 

1.-3.

GE2 (Wß), GEbil. (La), E2 (Kg)

Mi. 15.6.

OHG

 

Hebräisch

 

Nachschreibtermin: Fr. 24.6. (?), 7:40 Uhr, Raum folgt

« nach oben

Stufe Q 2 Vorabitur

Datum

Block

Zeit-Std.*

Fächer (Kürzel)

Mo. 15.2.

LK

4,25 /

ab 8:30

D2 (Hm), M1 (Hz), E1 (Me), BI2 (Ke), GE1 (Wß), GEO1 (Eu)

Fr. 19.2.

GK

3 /

ab 8:30

alle 3. Fächer außer Italienisch

Mi. 24.2.

LK

4,25 /

ab 8:30

F1 (La), D1 (Hi), E2 (Vr), BI1 (Sd), GE2 (Gn), SW1 (Wr)

Fr. 26.2.

GK

3 / 4,25

ab 8:30

Italienisch (3. Fach) und Ineu + LK CH1 (Ax)

 

Nachschreibtermin: Fr. 4.3., 8:30 Uhr, Raumangabe folgt

*bei Klausuren mit Aufgabenauswahl: 30 Minuten länger

« nach oben